Mein Lieblingsort | Moje ulubione miejsce

Bardzo prosimy Was o odrobinę cierpliwości. Każde zgłoszenie tłumaczymy na język niemiecki lub polski, dlatego też publikacja Waszego ulubionego miejsca może potrwać do kliku dni. Dziękujemy za Waszą wyrozumiałość!
Titel | Nazwa
Adresse oder GPS-Daten | Adres lub dane GPS

Oder mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken und das Fähnchen an die richtige Position ziehen
Lub kliknij mapę prawym przyciskiem myszy i przeciągnij flagę do właściwej pozycji.

Beschreibung | Opis
Was ist hier besonders? | Co tu jest wyjątkowego?
Was kann man hier machen? | Co można w tym miejscu robić?
(Maximal 350 Zeichen | Maksimum 350 znaków)
Foto hochladen | Prześlij zdjęcie:
E-Mail
Bitte stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu.
Zgoda na politykę prywatności.

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum ggf. unter Einschaltung eines beauftragten Dienstleisters) meine o. g. personenbezogenen Daten im Rahmen des Projektes „Lieblingsorte“ verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich projektbezogen. Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit widerrufbar (per E-Mail an lieblingsort@doppelt-schoen.eu).
Die Veröffentlichung Ihres Lieblingsortes kann einige Tage dauern, da wir die Einträge noch ins Deutsche bzw. Polnische übersetzen lassen. Mit Ihrer Zustimmung zur Datenschutzerklärung erklären Sie sich damit einverstanden, sämtliche Rechte an der Urheberschaft Ihrer eingereichten Texte und Bilder an das Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum abzutreten. Wir behalten uns eine redaktionelle Bearbeitung vor. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji (ewentualnie przez zatrudnionego przez Centrum usługodawcę zewnętrznego), w ramach projektu „Ulubione miejsca”. Dane wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie dla celów niniejszego projektu. Moja zgoda następuje dobrowolnie i może zostać w każdej chwili cofnięta (drogą mailową na miejsce@podwojnie-piekne.eu). Po zakończeniu projektu moje dane zostaną usunięte.
W związku z koniecznością przetłumaczenia opisów na język niemiecki / język polski, publikacja przesłanych przez Państwa ulubionych miejsc może potrwać do kilku dni. Akceptując politykę prywatności, wyrażają Państwo zgodę na przeniesienie wszystkich praw autorskich do nadesłanych przez Państwa opisów i fotografii na Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do redakcji otrzymanych tekstów. Serdecznie dziękujemy za Państwa cierpliwość i wyrozumiałość.
Moje ulubione miejsce
Pokażcie nam Wasze ulubione miejsca w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą
Chcielibyśmy dowiedzieć się, gdzie w Dwumieście jest najpiękniej. Pokażcie nam Wasze ulubione miejsca - nieważne czy ekscytujące, relaksujące, tętniące życiem, czy sentymentalne. Opowiedzcie nam związane z nimi wspomnienia.
Ulubione miejsce z psem | Lieblingsort mit Hund
Stadtwald Rosengarten | Las miejski Rosengarten
Solarpark am Fernsehturm | Farma słoneczna przy wieży telewizyjnej
Mooshütte im Stadtwald | Chata Mooshütte w miejskim lesie
Ziegenwerder im Winter | Wyspa Ziegenwerder zimą
Die Stadt mit dem Herzen sehen - im Lennépark | Zobaczyć miasto sercem - w parku Lennépark
Erholungsoase Ziegenwerder | Oaza relaksu na wyspie Ziegenwerder
Schmeißereiche "Alte Lady" | Dąb „Starsza Dama”
Ulubione miejsce w Słubicach | Mein Lieblingsort in Słubice
Pilzstein im Stadtwald | Kamień grzybowy w lesie miejskim
Burmeister-Denkmal | Pomnik Burmeister’a
Der "Große Stein" | „Duży kamień“
Der Försterstein | Kamień leśniczego
Brzeg Odry na łąkach w Słubicach | Oderufer an den Słubicer Wiesen
Rezerwat Przyrody „Łęgi koło Słubic” | Naturreservat „Auen neben Słubice”
Staw pomiędzy boiskami bocznymi SOSiR | Teich zwischen den Sportfeldern des SOSiR-Stadions
Błonia zalewowe z ciekawym zbiornikiem wodnym | Auen mit einem interessanten Wasserreservoir
Park przy ulicy Kupieckiej | Park an der Kupiecka Straße
Entspannung pur | Po prostu relaks
Das Ländliche Klingetal | Pełny natury Klingetal
Die Oder | Odra
Die Skyline von Frankfurt | Horyzont Frankfurtu
Ziegenwerder | Wyspa Ziegenwerder (Wyspa Kozia)
Lennépark | Park Lenné
Kleistpark | Park Kleista
Anger | Park Anger
Botanischer Garten | Ogród botaniczny
Stadtwald | Las miejski
Hundewiese | Łąka dla psów
Lienaupark | Parl Lienau