Mein Lieblingsort | Moje ulubione miejsce

Bardzo prosimy Was o odrobinę cierpliwości. Każde zgłoszenie tłumaczymy na język niemiecki lub polski, dlatego też publikacja Waszego ulubionego miejsca może potrwać do kliku dni. Dziękujemy za Waszą wyrozumiałość!
Titel | Nazwa
Adresse oder GPS-Daten | Adres lub dane GPS

Oder mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken und das Fähnchen an die richtige Position ziehen
Lub kliknij mapę prawym przyciskiem myszy i przeciągnij flagę do właściwej pozycji.

Beschreibung | Opis
Was ist hier besonders? | Co tu jest wyjątkowego?
Was kann man hier machen? | Co można w tym miejscu robić?
(Maximal 350 Zeichen | Maksimum 350 znaków)
Foto hochladen | Prześlij zdjęcie:
E-Mail
Bitte stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu.
Zgoda na politykę prywatności.

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum ggf. unter Einschaltung eines beauftragten Dienstleisters) meine o. g. personenbezogenen Daten im Rahmen des Projektes „Lieblingsorte“ verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich projektbezogen. Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit widerrufbar (per E-Mail an lieblingsort@doppelt-schoen.eu).
Die Veröffentlichung Ihres Lieblingsortes kann einige Tage dauern, da wir die Einträge noch ins Deutsche bzw. Polnische übersetzen lassen. Mit Ihrer Zustimmung zur Datenschutzerklärung erklären Sie sich damit einverstanden, sämtliche Rechte an der Urheberschaft Ihrer eingereichten Texte und Bilder an das Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum abzutreten. Wir behalten uns eine redaktionelle Bearbeitung vor. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji (ewentualnie przez zatrudnionego przez Centrum usługodawcę zewnętrznego), w ramach projektu „Ulubione miejsca”. Dane wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie dla celów niniejszego projektu. Moja zgoda następuje dobrowolnie i może zostać w każdej chwili cofnięta (drogą mailową na miejsce@podwojnie-piekne.eu). Po zakończeniu projektu moje dane zostaną usunięte.
W związku z koniecznością przetłumaczenia opisów na język niemiecki / język polski, publikacja przesłanych przez Państwa ulubionych miejsc może potrwać do kilku dni. Akceptując politykę prywatności, wyrażają Państwo zgodę na przeniesienie wszystkich praw autorskich do nadesłanych przez Państwa opisów i fotografii na Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do redakcji otrzymanych tekstów. Serdecznie dziękujemy za Państwa cierpliwość i wyrozumiałość.

Die Stadt mit dem Herzen sehen - im Lennépark | Zobaczyć miasto sercem - w parku Lennépark

Das satte Grün genießen, dem Rauschen der Kaskade lauschen, fröhliches Kinderlachen vernehmen, mit Besuchern ins Gespräch kommen, die alte Schmeißereiche bewundern oder einfach nur in Familie oder mit Freunden durch die Grüne Lunge der Stadt schlendern - das ist Deutschlands zweitältester Bürgerpark, unser Lennépark! Ich sitze auf einer Bank, gespendet vom "Blickpunkt" im Rahmen der Aktivitäten der Bürgerinitiative Lennépark. Und ich denke dabei an die unzähligen Spenden in den vergangenen 12 Jahren: neue Bänke, Papierkörbe, Bäumchen, Kinderspielgeräte, ein Entenhäuschen und vieles mehr. Ein Riesendankeschön an alle Unterstützer sowie Bürgerinnen und Bürger, denen unser Park am Herzen liegt.
________________________
Rozkoszować się bujną zielenią, nasłuchiwać szumu kaskady, słuchać radosnego śmiechu dzieci, gawędzić z odwiedzającymi, podziwiać dąb Schmeißereiche lub też po prostu przechadzać się z rodziną lub przyjaciółmi po zielonych płucach miasta – a to wszystko w drugim najstarszym parku w Niemczech, w naszym Lennépark! Siedzę na ławce, ofiarowanej przez "Blickpunkt" w ramach działalności Inicjatywy Obywatelskiej Lennépark, i rozmyślam nad niezliczonymi darowiznami z ostatnich 12 lat: nowe ławki, kosze na papier, drzewka, sprzęty do zabaw dla dzieci, domek dla kaczek i wiele innych. Ogromne podziękowania dla wszystkich darczyńców oraz dla mieszkanek i mieszkańców, którym nasz park szczególnie leży na sercu.

Karte | Mapy