Mein Lieblingsort | Moje ulubione miejsce

Bardzo prosimy Was o odrobinę cierpliwości. Każde zgłoszenie tłumaczymy na język niemiecki lub polski, dlatego też publikacja Waszego ulubionego miejsca może potrwać do kliku dni. Dziękujemy za Waszą wyrozumiałość!
Titel | Nazwa
Adresse oder GPS-Daten | Adres lub dane GPS

Oder mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken und das Fähnchen an die richtige Position ziehen
Lub kliknij mapę prawym przyciskiem myszy i przeciągnij flagę do właściwej pozycji.

Beschreibung | Opis
Was ist hier besonders? | Co tu jest wyjątkowego?
Was kann man hier machen? | Co można w tym miejscu robić?
(Maximal 350 Zeichen | Maksimum 350 znaków)
Foto hochladen | Prześlij zdjęcie:
E-Mail
Bitte stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu.
Zgoda na politykę prywatności.

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum ggf. unter Einschaltung eines beauftragten Dienstleisters) meine o. g. personenbezogenen Daten im Rahmen des Projektes „Lieblingsorte“ verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich projektbezogen. Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit widerrufbar (per E-Mail an lieblingsort@doppelt-schoen.eu).
Die Veröffentlichung Ihres Lieblingsortes kann einige Tage dauern, da wir die Einträge noch ins Deutsche bzw. Polnische übersetzen lassen. Mit Ihrer Zustimmung zur Datenschutzerklärung erklären Sie sich damit einverstanden, sämtliche Rechte an der Urheberschaft Ihrer eingereichten Texte und Bilder an das Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum abzutreten. Wir behalten uns eine redaktionelle Bearbeitung vor. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji (ewentualnie przez zatrudnionego przez Centrum usługodawcę zewnętrznego), w ramach projektu „Ulubione miejsca”. Dane wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie dla celów niniejszego projektu. Moja zgoda następuje dobrowolnie i może zostać w każdej chwili cofnięta (drogą mailową na miejsce@podwojnie-piekne.eu). Po zakończeniu projektu moje dane zostaną usunięte.
W związku z koniecznością przetłumaczenia opisów na język niemiecki / język polski, publikacja przesłanych przez Państwa ulubionych miejsc może potrwać do kilku dni. Akceptując politykę prywatności, wyrażają Państwo zgodę na przeniesienie wszystkich praw autorskich do nadesłanych przez Państwa opisów i fotografii na Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do redakcji otrzymanych tekstów. Serdecznie dziękujemy za Państwa cierpliwość i wyrozumiałość.
Moje ulubione miejsce
Pokażcie nam Wasze ulubione miejsca w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą
Chcielibyśmy dowiedzieć się, gdzie w Dwumieście jest najpiękniej. Pokażcie nam Wasze ulubione miejsca - nieważne czy ekscytujące, relaksujące, tętniące życiem, czy sentymentalne. Opowiedzcie nam związane z nimi wspomnienia.
Kino Piast w Słubicach
Käthchen von Heilbronn | Kasia z Heilbronn
Paulinenhofsiedlung | Osiedle Paulinenhofsiedlung
Das Ländliche | Pełny natury Klingetal
Entspannung pur | Po prostu relaks
Park przy ulicy Kupieckiej | Park an der Kupiecka Straße
Spielplatz Rosengarten | Plac zabaw dla dzieci w Rosengarten.
Błonia zalewowe z ciekawym zbiornikiem wodnym | Auen mit einem interessanten Wasserreservoir
Staw pomiędzy boiskami bocznymi SOSiR | Teich zwischen den Sportfeldern des SOSiR-Stadions
Rezerwat Przyrody „Łęgi koło Słubic” | Naturreservat „Auen neben Słubice”
Oderpromenade | Promenada nad Odrą
Dorf- und Spielplatz Rosengarten | Plac zabaw Rosengarten
Sport- und Freizeitpark Hermann Weingärtner | Park sportu i rozrywki Hermann Weingärtner
Oderufer an den Słubicer Wiesen / Brzeg Odry na łąkach w Słubicach
Freibad und Slubicer Stadion | Basen i Stadion Słubicki
Bismarckturm Booßen | Wieża Bismarcka w Booßen
Der Försterstein | Kamień leśniczego
Blick auf die "Steile Wand bei Lossow" | Widok na „stromą ścianę przy Lossow“
Helenesee | Jezioro Helenesee
Mały bazar w Słubicach | Der kleine Basar von Slubice
Die Skyline von Frankfurt (Oder) | Horyzont Frankfurtu nad Odrą
Der "Große Stein" | „Duży kamień“
Burmeister-Denkmal | Pomnik Burmeister’a
Aussicht vom Turm der Marienkirche | Widok z wieży Kościoła Mariackiego
Pilzstein im Stadtwald | Kamień grzybowy w lesie miejskim
Landschaftsschutzgebiet "Biegener Hellen" | Obszar chronionego krajobrazu „Biegener Hellen“
Ulubione miejsce w Słubicach | Mein Lieblingsort in Słubice
Schmeißereiche "Alte Lady" | Dąb „Starsza Dama”
Beer & Drink Bar Pod Mostem
Erholungsoase Ziegenwerder | Oaza relaksu na wyspie Ziegenwerder
Die Stadt mit dem Herzen sehen - im Lennépark | Zobaczyć miasto sercem - w parku Lennépark
Lichtenberg | Lichtenberg
Ziegenwerder im Winter | Wyspa Ziegenwerder zimą
Brunnencafe | Brunnencafe
Mooshütte im Stadtwald | Chata Mooshütte w miejskim lesie
Kunst in Neuberesinchen | Sztuka w Neuberesinchen
Solarpark am Fernsehturm | Farma słoneczna przy wieży telewizyjnej
Villa Dudziak
Atelier in Kunice | Atelier w Kunicach
Pulverkrug bei Kunice | Prochowiec przy Kunicach
Vorlaubenhaus in Lisow | Dom podcieniowy w Lisowie
Suleksee bei Nowe Biskupice | Jezioro Sułowskie przy Nowych Biskupicach
Villa Dudziak | Villa Dudziak
Park oraz studnia w Słubicach | Park und Brunnen in Slubice
Kleist-Plastik neben der Marienkirche | Rzeźba Kleista obok Kościoła Mariackiego
Erinnerung an den 01.11.1989 auf dem Brunnenplatz |  Wspomnienie 1 listopada 1989 r. na placu Brunnenplatz
Bismarckturm in Lichtenberg | Wieża Bismarcka w Lichtenberg
Frühmittelalterlicher Burgwall bei Kliestow | Wczesnośredniowieczny zamek Burgwall w Kliestow
Alte Jagdhütte im Ausbau Boossen | Stara chata myśliwska w Boossen
Allegorie an der Schmalzgasse | Alegoria na Schmalzgasse
Pferde-Ranch Drzecin | Rancho w Drzecinie
Gedenkstätte Arbeitslager "Oderblick" | Miejsce pamięci obozu pracy "Oderblick"
Hubertus-Skulptur bei Swiecko | Figura Huberta w Świecku
Blick von der Autobahn nach Frankfurt | Widok z autostrady na Frankfurt
Ehemaliger Bismarckturm | Dawna wieża Bismarcka
Forsthaus Lesniczowka | Leśniczówka
Imbiss am Eidechsenstein Drzecin | Bar przy kamieniu z jaszczurką
Dammhirsch-Gatter | Brama Dammhirsch
Kommunaler Friedhof Slubice | Cmentarz komunalny w Słubicach
Wupis Imbiss im Frankfurter Stadtwald | Wupis Imbiss we frankfurckim lesie miejskim
Kleistturm | Wieża Kleista
Jüdischer Friedhof | Cmentarz Żydowski
Oderbrücke | Most nad Odrą
Entspannte Spaziergänge | spacery w ciszy
Viadrina Campus | Kampus Viadrina
Kleiststein | Kamień Kleista
Stadtbibliothek | Biblioteka miejska
Orthodoxe Kirche | Kościół ortodoksyjny
Stadtwald Rosengarten | Las miejski Rosengarten
Café Szczerbinski | Cukiernia Szczerbinski
Theater des Lachens | Teatr Śmiechu
Ulubione miejsce z psem | Lieblingsort mit Hund
verbuendungshaus fforst e.V.
Oderbrücke | Most nad Odrą
SOSIR Stadion Słubice | Stadion Słubicki